Форми на обучение по английски език за начинаещи – тестване, методи и методики, урочно съдържание

В повечето случаи в нивото на английския език за начинаещи попадат деца от 5 до 6,99 годишна възраст. Много рядко има по-големи деца, които не владеят езика.

Тестването по английски език при начинаещите деца е в много олекотен вариант, защото по-сложен не е необходим. Децата попълват тест с картинки, след което рисуват и играят игри, по време на които преподавателите организират леки разговори, за да добият представа до колко децата владеят езика и до колко се чувстват комфортно в англоезична среда. На тази основа, те определят подхода и метода на обучение в съответната група.

Начинаещите групи в летен езиков лагер ЛъкиКидс се делят на два вида: начинаещи деца в училищна възраст, които могат да четат и пишат и начинаещи деца, в предучилищна възраст, които не могат да четат и пишат.

Деца, които не могат да четат и пишат

angliyski-ezik-za-nachinaeshti-2

С тях се работи по няколко системи, като уроците по английски са максимално разбираеми и олекотени. Всички часове протичат под формата на игра.

За основа се използват методики като: Play and Talk with Echo, Jolly Phonics, материали от KidSparks и др.

През първите няколко дни, децата се учат на основни думи и изрази от английския език за начинаещи, които да им помогнат по време на престоя им в езиковия лагер и които са свързани с пряката дейност на програмата. Такива думи и изрази включват: имам нужда от помощ, трябва да отида до тоалетната, гладен съм, жаден съм, време е за лягане, време е за ставане, боли ме глава, боли ме корем, колко е часът, къде отиваме, конна езда, колоездене, разходка в планината и др.

Следващите няколко дни са свързани с добродетелите и тяхното приложение: употреба на „вълшебните думи“, как да получим помощ или да дадем помощ, какво означават добродетелите и „за какво служат“.

Задължителна част от обучението по английски език за начинаещи деца е и частта с разговори за деня: как ще протече той (спрямо програмата на лагера), какво е времето навън, кой ден от седмицата сме, кой ден от календара сме, разговори за сезоните, как да се облечем подходящо?

angliyski-ezik-za-nachinaeshti-2

Всички тези теми помагат на децата да се ориентират във времето и пространството в чуждоезикова среда и им осигуряват по-голям комфорт по време на престоя им.

Следващият етап при начинаещите деца е свързан с работата по проектите, зададени от конкретната тема на лагерната смяна.

Писмените материали са свързани с картинни ребуси, свързване на точки, свързване на буквата с конкретен предмет, повтаряне на прекъснати линии и др.

Всички деца в предучилищна възраст работят и върху развиване на фината моторика.

Задължително условие, при преподаването на по-малките, е използването на много аудио-визуални примери, участието в сюжетно – ролеви игри, изпълнение на много песни и танци – всички тези подходи са заложени в съвременните методики на ранното чуждоезиково обучение като Сугестопедия, Монтесори, Слънчева педагогика, Валфдорска педагогика и др.

Както и при по-напредналите групи, всеки преподавател сам избира как да подходи, спрямо динамиката на текущата група.

Важно: деца в предучилищна група, които не умеят да четат и пишат, но владеят разговорен английски език на високо ниво, също попадат в начинаеща група. Поради крехката си възраст, те не могат да се справят с изискванията в по-високите нива. Въпреки, че владеят отличен говорим език, те също напредват в часовете, защото увеличават както пасивния, така и активния си речников запас и получават нови знания в разнообразни области от живота.

Деца, които могат да четат и пишат

Писмената работа при тези деца се отличава в сравнение с  по-горната група. При тях се набляга върху изписването на фрази и изречения на английски език за начинаещи, свързани с ежедневието на лагера или с проектната тема. Често децата в училищна възраст успяват да изпишат кратки разкази от половин страница в края на периода.

angliyski-ezik-za-nachinaeshti-2

Важно: ЛъкиКидс следва британските образователни изисквания за обучение по английски език. Според тях, децата до втори клас – 8 годишна възраст, рядко биват коригирани относно правилното изписване на думите. Т.нар. „Спелинг“ се учи във втори клас, като дотогава, децата пишат каквото чуват и изписват буквите по тяхна преценка.

Подобно решение се налага поради факта, че в английския език пишем едно, а произнасяме съвсем друго (за разлика от българския език, където подобен казус няма).

В езиков лагер ЛъкиКидс децата се запознават с основните произношения на буквите, гласните и съгласните в английския език, основните времена, спреженията на глаголи като „Съм“ и „Имам“. При изписването на кратки разкази и обяснителни изречения в проектите, децата често имат свободата да изпишат думите „грешно“ – в начинаещата група, подобно изписване не се счита за грешка.

Други основни теми от английския език за начинаещи деца са: „ Плодове и зеленчуци“, „Превозни средства“, „Животните в гората, фермата, джунглата, морето“, „Моят град“, „Моето семейство“ и др.

Повечето теми са от областите на Социален и Природен свят – основни направления в предучилищното възпитание. Те полагат солидна основа за английския език и улесняват децата в употребата му в бъдеще.

Особено важно за всички деца в началното ниво е тяхното общо състояние и адаптация на лагера. В ранна детска възраст към всяко дете е необходимо да се подходи индивидуално. Някои от децата имат проблем с езика, други с общуването с непознати възрастни, трети с общуването с непознати връстници, четвърти с отделянето от семейната среда и т.н.

Необходимо е всички тези фактори да се вземат предвид, особено при посещение на летния езиков лагер за първи път. Той изисква деца от 5 до 7 годишна възраст да бъдат с придружител поради гореизброените причини. Наличието на член от семейството с тях на лагера, гарантира по-голям комфорт и по-лесна адаптация.

След 7 годишна възраст, детски езиков лагер ЛъкиКидс дава възможност на всеки родител да прецени за детето си дали то има нужда от допълнителна помощ при адаптацията в лагера.

Правилната преценка е от изключително значение за крайния резултат и постигането на успех в изучаването на английски език при начинаещите.

ЛЕТЕН ЛАГЕР
От 20-ти Юни до 5-ти Септември
Всекидневни активности в планината
Преподаватели с роден английски език
4 часа дневно интерактивно обучение по английски език

Запитване за резервация