Иновативно, проектно обучение – английски език за деца от международен езиков лагер ЛъкиКидс

Международен летен езиков лагер ЛъкиКидс разполага с уникална методика на преподаване,  която следва всички световни тенденции в педагогиката на обучението по английски език за деца. Цялата теоретична част, темите на преподаване и граматическите упражнения са обединени в програма, която е специално разработена от екипа на лагера и е менажирана от координатора по английски език.

Интерактивно обучение

angliiski-za-detsa

Детски езиков лагер ЛъкиКидс разполага с две напълно оборудвани интерактивни зали за обучение по английски език на децата. Интерактивно обучение се предлага на двете най-високи нива от всяка смяна.

Всички останали зали са оборудвани с екран и компютър, които служат за въвеждането на интерактивни пособия в часовете. При тях разликата е, че децата работят на хартия, а не на таблети.  Често работата на хартия е предпочитана в по-ниските нива по английски език, тъй като децата в тези групи са също и по-малки и не умеят да си служат с електронни посoбия.

Изключително важно за всички преподаватели в детски летен лагер ЛъкиКидс е да покажат на децата за какво още може да бъде използван един таблет, освен за игра на различни игри или контакти в социалните мрежи.

Образователни блокове

angliiski-za-detsa

Уроците в лагера са разделени на два блока по 80 минути всеки, с 20 минутна почивка между тях. Необходимостта от такова разделение е наложена от екипната работа по проекти. Всяка смяна на лагер има основна тема, а всяко ниво по английски език има основна подтема.

Първият блок от 80 минути от обучението по английски е запълнен с теоретична част, граматика, запознаване с нов материал и граматически упражнения. В нея задължително  се включват атрактивни презентации от страна на учителя. Всички упражнения в интерактивните зали се решават на таблетите. Пълната информация с работата на децата, презентацията и рапорта от учителя, се получава от родителя по електронен път.

В този първи блок, децата се запознават с основни апликация на образователната платформа на Гугъл, които могат да използват при подготовката на презентацията си и самото презентиране в края на периода.

LuckyKids Themes
Глобални теми Мултинационалности Игри Седемте чудеса на света Олимпада Космически забивки Изкуство
Level Смяна 1 Смяна 2 Смяна 3 Смяна 4 Смяна 5 Смяна 6
Апер-интемридиът Теории за произход на расите Създаване на компютърна игра Новите 7 чудеса История на олимпиадата Вселените Модерно изкуство
Интермидиът Какви езици говори света? Основи на създаването на компютърна игра Старите 7 чудеса Модерни олимпийски игри Космически туризъм Различни арт-техники
При-интермидиът Пресъздаване на стари национални облекла Как електронните игри влияят на мозъка Тадж Махал Любим спорт от олимпиадата Комуникации в космоса Изкуство и образование
Елементари Най-добрите традиции в ЕС Най-добрата настолна игра Висящите градини на Семирамида Олимпиадата в древността Пътуване в космоса Изкуството на 19 век
Начинаещи Любима страна, традиции, храна и др. Традиционни игри Какво е чудно в света? Как се става шампион Нашата Вселена Светът на Пикасо

Иновации

Друго важно познание, което придобиват е умението да презентират. Всички учители отделят време, за да покажат на децата как е добре да бъде представена една презентация, какво поведение да имат по време на презентиране, как да се представи текстовата част в презентацията и какви материали е удачно да се ползват.

angliiski-za-detsa

За да работят децата в екип, те използват онлайн приложението Google Slides. Чрез него, няколко деца работят едновременно върху една и съща презентация от различни таблети, независимо къде се намират.

Във втория блок децата работят по групи от двама или трима върху презентация по зададената тема за конкретното ниво. Целта на подобно разделяне на децата е да се научат да работят в екипи, което от своя страна подпомага програмата на езиковия лагер, свързана със запознаването с основните добродетели.

Работата по презентациите разширява много областта, в която децата трупат знания. Задължително условие към презентацията е децата да могат да цитират достоверни източници и да отсяват ценното от огромното количество информация, която е налична в интернет пространството.

При поставени цитати, децата са длъжни да посочат източника на цитата и да поставят копие от линка в края на презентацията с цел запазване на авторските права.

Всяка презентация може да съдържа музика, снимки, анимация, видео – още нови области, в които децата трупат нови познания, работейки с други приложения и при това на английски език.

По време на часовете в лагера задължително звучи класическа музика (Моцарт, Бетовен, Бах и Брамс са сред любимите композитори на преподавателите ни).

Класическата музика като тих фон има доказано позитивно въздействие върху възприемането на  нова информация и по-лесното усвояване на нов материал както при деца, така и при възрастни.

Всички преподаватели в лагера следват основните правила на преподаване и темите, които са им възложени от координатора по английски език за деца като същевременно имат свободата да използват различни методи и пособия, в зависимост от динамиката на конкретната група.

Екипът от преподаватели на детски езиков лагер ЛъкиКидс има няколко основни цели за постигане:

  • Да възбудят интереса на децата към придобиване на нови знания по английски език;
  • Да покажат на децата необятните възможности на технологиите, в тяхната полезност;
  • Да подпомогнат на децата да  развият основни умения за презентиране, които биха били полезни на по-късен етап от живота им;
  • Да покажат на децата, че часовете по английски език за деца могат да бъдат интересни и забавни;
  • Да стимулират всяко дете да развие индивидуалните си качества и способности.

Уроците сред природата:

angliiski-za-detsa

 веднъж седмично, лагерът си позволява да „избяга“ от технологиите и да „се скрие“ високо в Родопите, където децата прекарват целия ден в:

  • уроци на открито
  • яздене на коне
  • игри на поляна.

За този ден преподавателите се подготвят специално и разработват мини – проекти с децата, различни от основните им презентации. Всички уроци протичат в неформална среда: на дървена маса и пейки или на одеало на поляната. Този ден е ден за преговор и всички упражнения имат за цел да затвърдят новополучените знания у децата.

Вторият блок е изключително забавен и различен от всички останали блокове. Често децата се прибират с изработени проекти от непотребни, рециклирани, нетрадиционни, природни и/или отпадъчни материали (като всички са безопасни за здравето им).

Уроците сред природата и докосването до животни като конете дават изключително положителен ефект върху психиката на децата, свързват преживяването с позитивни емоции и спомагат за усилване на цялостния ефект на програмата.

Езда в планината за децата от ЛъкиКидс 2017 | LuckyKids

Програма Добродетели: Любов, Уважение, Търпение, Приятелство, Толерантност, Учтивост, Услужливост, Усърдие, Постоянство са само част от добродетелите, с които децата се запознават по време на престоя си.

Преподавателите имат за задача всяка сутрин да представят на децата по една добродетел, която те да се опитат да следват през деня в последствие.

Често преподавателите работят в екип с децата – представяне на приказка или изпълнение на песен, кратка драматизация и др.

Всички деца показват изключително голя ентусиазъм при представянето на добродетелите, както и при следването им.

За изключителни заслуги, децата се награждават всяка вечер със стикери, залепени на стикер картите им.

В края на всеки английски летен езиков лагер, аниматорите и преподавателите отличават всяко дете със сертификат с конкретна добродетел, в която то най-много се е проявило.

Основната добродетел, която всички следват в езиков лагер ЛъкиКидс е Уважение: уважение между всички лагерници, уважение от децата към преподавателите и от преподавателите към децата, уважение към всички останали.

Програмата за преподаване на английски език за деца дава добри резултати, защото се основава на една основна максима: обучение чрез грижа и любов към децата.

ЛЕТЕН ЛАГЕР
От 20-ти Юни до 5-ти Септември
Всекидневни активности в планината
Преподаватели с роден английски език
4 часа дневно интерактивно обучение по английски език

Запитване за резервация