Интелигентно управление на малки конфликти и провинения между и от страна на лагеруващите деца:

 • Основните ценности в международен детски езиков лагер ЛъкиКидс са уважение към себе си, другите и общата материална база.
 • Екипът на лагера прилага различни методи при възникване на малки конфликти между децата, като винаги изслушва внимателно всички страни в конфликта.
 • При необходимост от налагане на санкция, тя винаги е правопропорционална на провинението и в границите на разумното.
 • Наложената санкция задължително включва поправяне на последствията от нарушението; санкцията понякога може да включва лишаване на детето от посещение на конкретна дейност.
 • Ако директорът на лагера реши, че поведението на детето е в разрез с политиката на лагера и провинението му е голямо, той може да наложи санкцията изключване от английски детски летен лагер ЛъкиКидс и връщане при родителите.
 • При установено провинение, чийто автор е неизвестен, това няма да доведе до колективно наказание, но може да причини временна промяна в правилата на живот по време на престоя в лагера.

 

Отговорно поведение на екипа на лагера:

kontrol-i-organizatshia
 • Строго забранена е употребата на алкохол и цигари в работно време, в присъствието на деца и на територията на хотела, където е организиран лагерът, за целия екип на езиковия лагер.
 • Членовете на екипа на лагера са толерантни и нямат политически, идеологически или религиозни предразсъдъци, които биха могли да навредят на децата.

 

Контрол, наблюдение и анализ:

 • Контролът по извършване на дейността на международен детски езиков лагер ЛъкиКидс се извършва чрез ежедневно наблюдение и изготвяне на писмени доклади от директора на лагера;
 • Всички инциденти или установени от екипа на лагера нередности се докладват незабавно на директора на лагера, който има грижата за незабавното им отстраняване;
 • Всеки възникнал инцидент се разследва и анализира задълбочено с цел подобряване на бъдещите практики на лагера;
 • Родителите на децата, които са решили да посетят английски летен езиков лагер ЛъкиКидс, както и преподавателите, аниматорите и персоналът на хотела са поканени да попълнят анкети и да споделят мнението си относно провеждания лагер;
 • Анкетите са обект на задълбочен анализ с цел подобряване на нашите практики всеки следващ сезон.

Улеснено общуване с родителите:

kontrol-i-organizatshia
 • Директорът на езиковата ваканция гарантира, че всяко дете има възможност да общува със семейството си по телефона.
 • На децата се разрешава да вземат своите телефони всяка вечер от 20:30 до 22:00ч.
 • Те обаче могат да ги използват само през горепосоченото време (това обикновено изключва учебни часове, посещения, хранене, игри и вечерни занимания).
 • При необходимост телефоните могат да бъдат задържани от екипа на лагера през останалата част от времето.
 • Всяко дете има възможност да поиска телефона си и да се свърже с родителите си, когато е необходимо.
 • В случай на неспазване на тези правила, телефонът може да бъде взет за ограничен период от време.
 • Родителите разполагат с телефонен номер, на който да се свързват с директора на лагера, по всяко време.

Алкохол, цигари и забранени вещества:

 • Употребата на алкохол, цигари, наркотици и други упойващи вещества е строго забранена на територията и по време на летния езиков лагер ЛъкиКидс;
 • Екипът на лагера няма да допуска децата да посещават заведения, в които се консумират алкохол и цигари;
 • Програмата на детската езикова ваканция е изцяло съобразена с възрастта на децата и е контролирана. Всички дейности се извършват в здравословни обекти и далеч от места на които се консумират алкохол и цигари;
 • Тютюнопушенето е строго забранено на територията на апартхотел Лъки Банско СПА & Релакс *****, в това число и в помещенията, използвани от децата.
 • Екипът на езиковия лагер категорично ще ограничи и ще следи за липсата на достъп на лагеруващите деца до бара на хотела.
 • Забранените от закона вещества, както и дрогата са строго забранени.

При установяване на алкохол, цигари или забранени вещества у някое от лагеруващите деца, директорът на лагера може да прекрати престоя му в лагера, както и да уведоми компетентните органи за това.

ЛЕТЕН ЛАГЕР
От 20-ти Юни до 5-ти септември
Всекидневни активности в планината
Преподаватели с роден английски език
4 часа дневно интерактивно обучение по английски език

Запитване за резервация