Три климатични зони и локални особености

Една от най-търсените информации за Северен Пирин е метеорологичната прогноза за времето в Банско. Това е естествено, защото курортът е с голяма международна известност и е масово посещаван през всички сезони. Нормално е туристите да се интересуват на какво време ще попаднат през почивката си в Банско.

vremeto-nasko

Освен това курортът предлага многобройни развлечения  и релакс както в града и околностите, така и из цялата планина – пикници, преходи, екскурзии, лов, риболов, планинско колоездене, скално катерене, рафтинг и много други.

Естествено, през зимата акцент са ски спортовете, за които не трябва да има – примерно, буря. Затова масово се търси не само прогноза за времето в Банско, но и за целия район.

Като климатична област, Северен Пирин е с преходно-континентални и средиземноморски особености. В същото време планината тук е с ясно изразен алпийски характер – насеченост на терена, високи възвишения, стръмни наклони, дълбоки долини. Това предава на климата някои локални особености на редица места, затова трябва да се следи и краткосрочната прогноза за времето в Банско и региона.

Територията на Община Банско е малко повече от 475 квадратни километра. Тя обхваща основно Пирин, част от Разложката котловина, има зона от поречието на Места и някои нейни притоци, както и дял от Родопите.

Така теренът е доста разнообразен. По речните корита е равнинен, има предпланинска и ясно изразена планинска зона. Така надморската височина в общината е от 600 метра в равнинните части, до 2914 метра на връх Вихрен – третият по височина на Балканите след рилския Мусала и гръцкия Митикас. Самият град Банско е с  надморска височина от 925 метра.

За климата в региона най-общо могат да се обособят три зони – нископланинска,  среднопланинска, високопланинска. Тези особености трябва да се имат пред вид, когато се търси прогноза за времето в Банско – какви са плановете за отпуската и за коя зона да се търси.

Прохладно лято и мека зима

Обобщените и усреднени данни от статистиката на метеорологичната прогноза за времето в Банско сочат прохладно лято, което е сравнително кратко, и по-продължителна зима, която е мека, и с много сняг.

vremeto-nasko

Тук влияние оказва близостта на Средиземноморието с идващите от там въздушни маси. Средиземноморските циклони се образуват най-често през студената част на годината, като нахлуват основно през декември и януари. Това прави зимата в района по-мека. Тази повтаряща се и предвидима особеност улеснява устойчивостта на метеорологичната прогноза за времето в Банско.

Снегът се задържа по 6 месеца в годината, като стига до 2 метра. Средногодишно температурата е 9,1 градуса, като разбира се през сезоните има разлики между равнинните и планинските части.

Студените месеци са от декември до февруари, като средните температури през януари са минус 1, 9 градуса. Лятото започва от юни и е три месеца, като най-топло е през юли и август. Тогава температурите обикновено са между 25 и 27 градуса и е подходящо за зелени училища, екскурзионни или включване например в международния детски езиков лагер ЛъкиКидс в Банско, който е с преподаване на английски език.

Летните температури за средната планинска зона са 19-23 градуса и 15-18 градуса за високата. Към края на март времето става общо взето устойчиво към затопляне, но вероятността от пролетно застудяване остава до средата на месец май, което още веднъж сочи необходимостта да се следи краткосрочната прогноза за времето в Банско.

Септември температурите падат и захладняването е чувствително. Според статистиката на метеорологичната прогноза за времето в Банско, средната дата, от която започват мразовитите дни, е 24 септември. Случвало се е обаче „да се отложат“ и за 22 октомври. Във всеки случай есента, както и пролетта, тук е кратка.

Денонощните температури са минимални преди изгрев. През зимата това е към 7-8 часа, през лятото – около 4-5 часа сутринта. Максимумът им е към 15 часа след обед.

Розата на ветровете

Вятърът също има значение дали ще е подходящо за излизане сред природата. Затова той е съществена част от метеорологичната прогноза за времето в Банско.

vremeto-nasko

През зимата в региона преобладават ветрове от запад и северозапад, като в планинските райони има често и южни, или югозападни ветрове. Южното влияние е от Средиземноморието, като през пролетта южните ветрове зачестяват и в по-ниските части, за сметка на западните.

През лятото са активни исландските циклони, действа и Азорският антициклон, което увеличава северозападните ветрове и в ниските, и във високопланинските зони.

Поради разнообразния релеф на Пирин, на много места ветровете имат и локални прояви, а съчетанието на различни влияния образува нещо като „роза на ветровете“.

В долините локалният вятър следва поречията, като посоката – естествено – е от склоновете към подножията. Средната им скорост е около 3 метра в секунда и през лятото носят прохлада.

Характерният Фьон, който е топъл южен вятър и е на пориви, се проявява по северните склонове, а също така и в подножията на планината. Той е със скорост средно около 13 метра в секунда, но на моменти може да надвиши 20 метра в секунда.

Духа основно през пролетта, есента и зимата, като през пролетта му е максимумът, когато довежда до затопляне и стапяне на снега.