Тестове по английски език и заключителен рапорт на лагерника

Детски летен лагер ЛъкиКидс провежда два вида тестове на всеки от участниците.

  1. Тест за определяне на входното ниво на детето.
  2. Изходящ тест – за определяне на степента на усвояване на материала по време на престоя на детето в лагера.
Тестът за определяне на входното ниво е универсален и включва разнообразни въпроси от затворен тип.

english-tests

Провежда се в следобеда на първия ден на лагера, като неразделна част от процеса на адаптиране на детето в новата среда. Изключително важно е за всички деца, да пристигнат навреме в първия ден и да вземат участие в тестването и провеждането на първоначалния инструктаж. На всички този процес действа успокояващо и им помага с цялостната адаптация. С този тест гарантираме, че всяко дете ще бъде поставено в най-подходящото за него ниво на обучение по време на престоя му в лагера.

Всички нива с изключение на началното такова попълват универсалния входящ тест. За малките деца, които не могат да четат и пишат входящият тест е различен.  Съставен е основно от картинки, по които децата могат да се ориентират и да дадат верните отговори. В начално ниво главна роля при провеждането на тестовете играе учителят. Той помага на всяко дете да разбере въпроса и инструкцията, след което да извърши действието.

Освен писмен тест, всички учители отделят време да разговарят с децата, за да проверят до колко те ползват езика разговорно, дали се чувстват комфортно с употребата му и дали се притесняват да правят грешки.

Често при децата се създава т.нар. „езикова бариера“, когато те биват коригирани постоянно за неправилно произношение на дума или фраза на чужд език. Знаейки кое дете има проблем в това отношение, учителите в езиков лагер ЛъкиКидс могат да работят с него, върху свободния израз, окуражавайки го и подкрепяйки неговите опити да говори на английски без негативното влияние на постоянните поправки и корекции. За да демонстрира правилното изговаряне на дума или фраза, учителите ползват специална техника на повтаряне на думата или фразата, за да може детето да я чуе, без да му се натяква, че е сбъркало.

При началното ниво освен разговор, по време на теста се вижда, кое дете е отворено към употребата на чужд език и кое изпитва сериозно неудобство от срещата с непознатото. Често в началното ниво прибягваме до различни игри и занимания, които да отпуснат децата и да им покажат, че „английския език не е страшен“.

Тест за определяне на степента на усвояване на материала

Тестът за определяне на степента на усвояване на материала е индивидуален за всяка лагерна смяна. Съдържанието му се определя от темата, върху която работи смяната и съдържа граматика, думи и изрази, които децата са заучавали по време на престоя си в лагера.

Този тест отново е от затворен тип и се провежда сутринта на ден 7 или ден 14 в зависимост от избраният тип престой от всяко дете.

english-tests

При най-малките този тест е картинен (както входящия) и  зависи от това върху какво децата са работили през текущата смяна.

Изходящият тест цели да даде ясна представа на преподавателите за процента на усвояване на материала и дава възможност за наблюдение върху динамиката във всяка група. Тестът също така показва на преподавателите конкретните индивидуални качества на всяко дете, които той описва в последствие в заключителния рапорт към родителя.

Тестът за входно и за изходно ниво са с различна функция. Отчетеният брой верни отговори при всяко дете на входно и изходно тестване не могат да бъдат сравнявани помежду си, поради различните критерии и различната стойност на всеки от тестовете.

Всеки родител може да получи резултатите както от входното, така и от изходното ниво при желание.

Неразделна част от финала на образователния процес на лагера е представянето на изготвената от децата презентация. Децата презентират работите си веднага след провеждането на теста.

Всички презентации имат отношение към финалния анализ на учителя, който се синтезира в т.нар. рапорт на лагерника.

Рапорт за престоя на детето в лагера:

В края на всяка лагерна смяна родителите получават по електронна поща рапорт за цялостното поведение и постиженията на детето в лагера. Съдържанието на рапорта включва и всички разглеждани теми, преподаваната граматика и препоръки от преподавателя.

Рапортът на летен езиков лагер ЛъкиКидс има аналитичен, а не оценъчен характер. Посредством наблюдение върху работата на детето, учителите дават препоръки и насоки как то да повиши познанията си в бъдеще. Препоръките могат да бъдат предоставени на преподавателите които работят с децата през учебната година и да подпомогнат учебния процес. Препоръките са важни, защото детето е поставено в среда, различна от учебната. В лагерната атмосфера често децата проявяват качества и черти на характера, които трудно изпъкват в класната стая.

Отношението към тестовете и влиянието им върху детската психика:

angliiski-za-detsa

В ЛъкиКидс често срещаме деца, които са силно притеснени от провеждането на тестовете за входящо и изходно ниво. Ние знаем, колко натоварващи могат да бъдат постоянните писмени изпити, контролни и класни за всяко дете през учебната година. Честа практика в училищата е на децата да бъдат правени изненадващи контролни с цел „наказание“ и „порицание“ за тяхното „непослушание“ в час. Много важен фактор е, че тези тестове са с оценъчен характер – на детето се поставя оценка, независимо от характера на проведения тест. Поради тази причина не е изненадващо отношението на децата към контролните.

В комбинация с всички задължителни писмени изпити, които децата полагат – матури, национално оценяване и др., тези контролни и тестове оказват крайно неблагоприятно въздействие върху процеса на усвояване на учебния материал.

В световната практика се наблюдава тенденция към минимализирането на писмени и устни изпитвания с оценъчен характер в ранна детска възраст.

Екипът на лагера изрично обяснява на всяко дете, че тестовете, които провеждаме нямат за цел знанията на детето да бъдат оценявани. За повечето деца в училищна възраст това е от изключителна важност Те се чувстват много по-спокойни и показват много повече от възможностите си, когато знаят, че никой няма да им постави двойка, тройка или дори шестица на теста.

Какво препоръчваме

Препоръчваме всеки родител предварително да подготви детето си и да го информират за значението на тестовете в лагера. Особено важна е подобна подготовка когато:

  • Детето е стеснително;
  • Детето има проблем с адаптацията в нова среда;
  • Детето идва на лагер за първи път;
  • Детето е с начално ниво на владеене на езика;
  • Детето е силно привързано към семейната среда;
  • Детето има проблем с общуването с връстници, е интроверт.

Екипът на лагера остава на разположение за всякакви допълнителни въпроси по темата.

ЛЕТЕН ЛАГЕР
От 20-ти Юни до 5-ти септември
Всекидневни активности в планината
Преподаватели с роден английски език
4 часа дневно интерактивно обучение по английски език

Запитване за резервация